+48 513 499 490biuro@camcam.pl

Wysyłka kurierem

Zasady dotyczące wysyłki sprzętu kurierem:
 1. Wynajmowany sprzęt może zostać wysłany kurierem jedynie na terytorium Polski.
 2. Przed wysyłką sprzętu, NAJEMCA musi pozytywnie przejść procedurę weryfikacyjną (szczegółowy opis procedury znajduje się na stronie: https://camcam.pl/pierwszy-wynajem)
 3. Po ustaleniu terminów wynajmu oraz ostatecznej listy sprzętu NAJEMCA otrzyma mailem umowę wynajmu w formacie pdf.
 4. NAJEMCA zobowiązuje się do podpisania umowy za pomocą profilu zaufanego. (Informacje jak założyć profil zaufany znajdują się na: https://www.gov.pl/web/gov/zaloz-profil-zaufany)
 5. W przypadku wysyłki sprzętu kurierem NAJEMCA jest zobowiązany do sprawdzenia stanu sprzętu zaraz po otrzymaniu przesyłki. Brak informacji zwrotnej na temat ewentualnych zastrzeżeń Strony uznają za tożsame z akceptacją stanu sprzętu.
 6. Przy wysyłce kurierem wpłata kaucji jest obowiązkowa. Jej wysokość uzależniona jest od wartości wynajmowanego sprzętu.
 7. Dzień na wysyłkę kurierem oraz dzień na zwrot liczony jest jako 50% stawki dziennej za wynajem.
 8. W przypadku wysyłki sprzętu kurierem, data odbioru na umowie wynajmu tożsama jest z datą wydania sprzętu kurierowi. Data zwrotu to termin zwrotu sprzętu do siedziby CamCam.pl.
 9. Do kosztów zamówienia doliczony jest koszt dostawy, który uzależniony jest od gabarytów oraz wagi nadawanej paczki.
 10. Opłata za wynajem wysyłkowy oraz kaucja zwrotna pobierana jest z góry poprzez płatność online. W przypadku braku opłaty sprzęt nie zostanie wysłany.
 11. Koszt oraz organizacja wysyłki zwrotnej pozostaje po stronie NAJEMCY sprzętu. NAJEMCA zobowiązany jest do wybrania usługi, która zapewni zwrot sprzętu do siedziby CamCam, o określonej w umowie porze.
 12. NAJEMCA zobowiązany jest do ubezpieczenia przesyłki oraz odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki.
 13. NAJEMCA oraz WYNAJMUJĄCY nie odpowiadają za ewentualne opóźnienia w dostawie spowodowane przez firmę kurierską.

Jeśli masz dodatkowe pytania dotyczące wysyłki kurierem skontaktuj się bezpośrednio z naszym biurem – 513499490, biuro@camcam.pl