+48 513 499 490biuro@camcam.pl

FAQ

Znajdź odpowiedź na wszystkie pytania (PL / ANG / UKR)

Czy muszę płacić kaucję za wynajmowany sprzęt?

To zależy od przejścia naszej procedury weryfikacyjnej. Bez obaw, to nic strasznego. Podczas pierwszego wynajmu wyślemy Ci kilka pytań. Musimy mieć pewność, że nasz sprzęt trafi w odpowiednie ręce. Jeśli działasz w branży filmowej, posiadasz portfolio, dbasz o swoje media społecznościowe lub trafiłeś do nas z polecenia kogoś, kto korzystał już z naszych usług – pozytywne przejście weryfikacji będzie czystą formalnością.

Co jeśli nie przejdę weryfikacji? Jaka jest wysokość kaucji?

Wysokość kaucji wynosi od 15 do 30% wartości wynajmowanego sprzętu. Możesz ją opłacić na miejscu gotówką lub kartą płatniczą. Kaucję zwracamy od razu po zwrocie sprzętu. Nie przyjmujemy żadnych rzeczy w zastaw. 

Czy wysyłacie sprzęt kurierem?

Tak, istnieje możliwość wysyłki sprzętu kurierem. Na stronie camcam.pl/zasady-wysylki-kurierem znajdziesz szczegółowe informacje dotyczące tej usługi. Możesz też skontaktować się bezpośrednio z naszym biurem: 513499490 / biuro@camcam.pl 

Co zrobić jak uszkodzę sprzęt? 

Poinformuj nas o takim zdarzeniu jak najszybciej i zwróć uszkodzony sprzęt do naszego magazynu. Jeśli nie ubezpieczyłeś planu zdjęciowego będziesz obciążony kosztem naprawy lub wymiany sprzętu na nowy.

Czy mogę wykupić ubezpieczenie sprzętu?

Aktualnie tego typu usługa jest u nas niedostępna. Rekomendujemy skorzystanie z oferty firmy MakOnline (https://makonline.pl/.) specjalizującej się w ubezpieczeniu planów filmowych. Na potrzeby przygotowania polisy dostarczamy wszystkie niezbędne dane dotyczące wynajmowanego sprzętu (numer seryjny, wartość oraz dane właściciela)

Czy sprzęt może odebrać osoba niepełnoletnia?

Zgodnie z przepisami polskiego prawa osoba niepełnoletnia do podpisania umowy wynajmu potrzebuje zgody swojego przedstawiciela ustawowego (najczęściej jest nim rodzic lub opiekun). 

Czy sprzęt może zwrócić ktoś inny?

Tak, sprzęt może oddać dowolna osoba. Ważne, aby zwrot nastąpił o umówionej porze.

Czy można przedłużyć wynajem?

Jeśli planujesz przedłużenie wynajmu skontaktuj się jak najszybciej z naszym biurem, aby sprawdzić, czy Twoje przedłużenie nie będzie kolidowało z inną rezerwacją.  

Czy mogę zwrócić sprzęt poza godzinami pracy?

Tak, jest taka możliwość. Sytuację taką trzeba jednak zgłosić na 24h przed planowanym zwrotem.

Czy dowozicie sprzęt na plan? 

Tak, oferujemy usługę transportu sprzętu na plan zdjęciowy oraz odbiór sprzętu po zakończeniu zdjęć. Szczegółowy cennik znajduje się na stronie głównej w kategorii “Usługi”.

Czy dostanę rabat?

Chętnie udzielamy rabatów. W szczególności w przypadku dużych zamówień oraz wynajmów długoterminowych. Z wielką przyjemnością wspieramy też projekty społeczne oraz produkcje dokumentalne. Jeśli chciałbyś uzyskać więcej informacji skontaktuj się bezpośrednio z właścicielem: e-mail: adam@camcam.pl lub tel: 601916931 

Czy macie zniżki dla studentów?

Tak, oferujemy 15% zniżkę dla studentów szkół filmowych. Warunkiem otrzymania zniżki jest przedstawienie ważnej legitymacji studenckiej przez osobę, która wynajmuje sprzęt oraz podpisuje umowę.  

Czy mogę przyjechać przetestować sprzęt? 

Tak – zapraszamy. Poinformuj nas wcześniej tak, abyś miał/a pewność, że sprzęt będzie dostępny. Testy na terenie naszej wypożyczalni są bezpłatne.

Czy mogę przyjechać odebrać zamówienie wcześniej?

Przed przyjazdem zadzwoń do nas biura i upewnij się, że zamówienie jest kompletne.

 


 

Do I have to pay a deposit for rented equipment?

It depends on positive verification based on our procedure. Don’t worry, it’s nothing scary. During your first rental we will send you several questions. We need to be sure our equipment gets into the right hands. If you are active in the film industry, have a portfolio, have your social media or came to us on the recommendation of someone who has already used our services – verification will be a mere formality.

What if I don’t pass the verification? What is the amount of the deposit?

The amount of the deposit ranges from 15 to 30% of the value of the rented equipment. You may pay it at our place in cash or by credit card. We return the deposit immediately after returning the equipment. We do not accept any items as collateral. 

Do you send the equipment by courier service?

Yes, it is possible to ship equipment by courier. At camcam.pl/zasady-wysylki-kurierem you will find detailed information. You can also contact our office directly: +48 513499490 / biuro@camcam.pl 

What should I do if I damage my equipment? 

Inform us of such an incident as soon as possible and return the damaged equipment to our warehouse. If your film set is not insured, you will be charged for the cost of repairing or replacing the equipment with a new one.

Can I buy equipment insurance?

Currently, this type of service is not available with us. We recommend using the offer of MakOnline (https://makonline.pl/.), a company specializing in insurance of film sets. For the purposes of policy preparation, we provide all the necessary data on the rented equipment (serial number, value and owner’s data).

Can a minor pick up the equipment?

According to Polish law, a minor needs the consent of his/her legal representative (most often a parent or guardian) to sign a rental agreement. 

Can the equipment be returned by someone else?

Yes, the equipment may be returned by any person. It is important to return the equipment at the agreed time.

Is it possible to extend the rental?

If you plan to extend your rental, contact our office as soon as possible to check if it will not conflict with another booking.  

Can I return equipment outside of business hours?

Yes, it is possible. However, please report it 24 hours before the scheduled return.

Do you deliver equipment to the film set? 

Yes, we offer the service of transporting equipment to the film set and picking up the equipment after the shooting. A detailed price list may be found on the home page in the “Services” category.

Do I get a discount?

We are happy to provide discounts. Especially for large orders and long-term rentals. We are also very happy to support social projects and documentary productions. If you want to get more information, please contact the owner directly: e-mail: adam@camcam.pl or please call: +48 601916931 

Do you have discounts for students?

Yes, we offer a 15% discount for film school students. To receive a discount, the person who rents the equipment and signs the contract must present a valid student ID card.  

Can I come to test the equipment? 

Yes – you are welcome. Inform us in advance, so that you can be sure that the equipment is available. Testing at our rental premises is free of charge.

Can I come to pick up my order earlier?

Before you arrive, call our office and make sure your order is complete.

 


 

Чи потрібно вносити заставу за орендоване обладнання?

Це залежить від проходження нашої процедури перевірки. Не хвилюйтеся, в цьому немає нічого страшного. Ми надішлемо Вам кілька запитань під час першої оренди. Ми хочемо переконатися, що наше обладнання потрапить у надійні руки. Якщо Ви працюєте в кіноіндустрії, маєте портфоліо, дбаєте про свої соціальні мережі або прийшли до нас за рекомендацією когось, хто вже користувався нашими послугами – проходження перевірки буде для Вас простою формальністю.

Що, якщо я не пройду перевірку? Яка сума застави?

Розмір застави становить від 15 до 30% від вартості орендованого обладнання. Ви можете внести заставу на місці готівкою або кредитною карткою. Застава повертається одразу після повернення обладнання. Ми не приймаємо жодних заставних речей. 

Ви відправляєте обладнання кур’єром?

Так, є можливість відправити обладнання кур’єром. Будь ласка, відвідайте camcam.pl/zasady-wysylki-kurierem, щоб дізнатися більше про цю послугу. Ви також можете зв’язатися з нашим офісом напряму: 513499490 / biuro@camcam.pl 

Що робити, якщо я пошкодив обладнання? 

Повідомте нас про такий інцидент якомога швидше і поверніть пошкоджене обладнання на наш склад. Якщо ви не застрахували знімального майданчика, з Вас буде стягнуто вартість ремонту або заміни обладнання на нове.

Чи можу я застрахувати обладнання?

На даний момент цей вид послуг у нас недоступний. Ми рекомендуємо скористатися пропозицією компанії MakOnline (https://makonline.pl/.), що спеціалізується на страхуванні знімальних майданчиків. Для підготовки страхового поліса ми надаємо всі необхідні дані щодо орендованого обладнання (серійний номер, вартість та дані власника)

Чи неповнолітня особа може забрати обладнання?

Згідно з польським законодавством, для підписання договору оренди неповнолітній особі потрібна згода її законного представника (як правило, батьків або опікуна). 

Чи інша особа може повернути обладнання?

Так, обладнання може повернути будь-яка людина. Головне, щоб він був повернутий в обумовлений час.

Чи можна продовжити термін оренди?

Якщо Ви плануєте продовжити оренду, зв’яжіться з нашим офісом якомога швидше, щоб переконатися, що Ваше продовження не буде перешкоджати іншому бронюванню.  

Чи можу я повернути обладнання в неробочий час?

Так, це можливо. Однак у такому випадку необхідно повідомити про це за 24 години до запланованого повернення.

Чи ми привозимо обладнання на знімальний майданчик? 

Так, ми пропонуємо послугу перевезення обладнання на знімальний майданчик і вивезення обладнання після зйомки. Детальний прайс-лист можна знайти на головній сторінці в категорії Послуги”.

Чи отримаю я знижку?

Ми з радістю надаємо знижки. Особливо для великих замовлень і довгострокової оренди. Ми також із задоволенням підтримуємо громадські проєкти та документальні фільми. Якщо Ви хочете отримати додаткову інформацію, будь ласка, зв’яжіться з власником безпосередньо: e-mail: adam@camcam.pl або тел.: 601916931 

Чи є у нас знижки для студентів?

Так, ми пропонуємо знижку 15% для студентів-кіношників. Для отримання знижки особа, яка орендує обладнання та підписує договір, повинна пред’явити дійсний студентський квиток.  

Чи можу я прийти протестувати обладнання? 

Так – ласкаво просимо. Повідомте нас заздалегідь, щоб бути впевненими, що обладнання буде в наявності. Тести в нашому офісі проводяться безкоштовно.

Чи можу я приїхати забрати замовлення раніше?

Перед приїздом зателефонуйте до нашого офісу і переконайтеся, що Ваше замовлення повністю укомплектоване.